Pukotina

Pukotina

Subota 05. ožujka 2016. u 20 sati

Ivana Simić Bodrožić – Lajla Kaikčija & Grupa autorica

Režija: Lajla Kaikčija
Igraju: URANELA AGIĆ-BURINA, LANA DELIĆ, SNEŽANA VIDOVIĆ, SABINA KULENOVIĆ, FAKETA SALIHBEGOVIĆ-AVDAGIĆ

U predstavi Pukotina smjenjuju se i miješaju elementi drame i monodrame, farse i burleske, igrokaza i mjuzikla, a ima čak i elemenata teatra sjena i dokumentarnog teatra. Osim što impresionira estetskim postignućima, osobito glumačkom igrom, uz predstavu Pukotina publika će se i dobro zabaviti, a katkad i nasmijati. Istovremeno, ona će vas iz svog „idejnog plana“ potaknuti da više razmišljate o položaju žene u društvu, o potrebi dalje emancipacije žena , o potrebi preispitivanja vlastitih modela življenja, o potrebi potpune eliminacije rodnog nasilja, ne samo fizičkog nego i mentalnog.

Designed by T-mark Vinkovci