28. Festival glumca

28. Festival glumca

od do
Događaj Repertoar

Festival glumca
Od 1. do 11. rujna održava se 28. FESTIVAL GLUMCA – organizatori UO Asser Savus i HDDU

Subota 4. rujna u 18:30 – „Boksačko srce“ Kazalište Planet art i Teatar Rugatino
Nedjelja 5. rujna u 21:00 – „Da sam ptica“ Fiji grupa d.o.o.
Utorak 7. rujna 19:00 – „Dobro je dok umiremo po redu“ ZKM
Srijeda 8. rujna u 19:00 – „Gospođica Julija“ GK Joza Ivakić i HNK u Osijeku
Petak 10. rujna u 19:00 – „Hanibal podzemni“ HNK Zadar

Više na: www.festivalglumca.hr

NAPOMENA: U RASPOREDU DOGAĐAJA GK “JOZA IVAKIĆ” VINKOVCI MOGUĆE SU IZMJENE, U SKLADU S AKTUALNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM.

Designed by T-mark Vinkovci